Wat kan ik doen?

Bewustzijn
Stap één in het proces is bewustzijn. Onderken de omvang van het gevaar. Onderscheid u van de massa die nog steeds denkt dat het wel mee zal vallen. Die denken dat McAfee en Kasperski het wel gaan oplossen met een update van hun anti virus/spam software. Realiseer het volgende:
DIT GAAT NOOIT MEER WEG. We zullen er mee moeten leren leven. We zullen moeten leren leven en acteren in deze nieuwe wereld.

Illusie
100% veiligheid is een illusie. Kunt u uw huis 100% veilig maken? Kon Iran zijn kernreactor 100% aanvalsvrij maken? Neen, is het antwoord. Maar we hoeven de deur niet open te zetten en aanvallers uit te nodigen. Organiseer uw veiligheid op dusdanige wijze dat ook de robotjes van de cybercriminelen liever een huis verder gaan. Het is niet anders als in het echte leven.

Het fundament
Veiligheid is gefundeerd op drie pijlers:

  1. "Papier”: Opstellen beleid, procedures, richtlijnen, etc.
  2. “Mensen”: Het daadwerkelijk werken conform de procedures, bewustwording, motivatie, mind set etc.
  3. “Techniek”: Faciliteiten, infrastructuur, applicaties etc.

70% van alle bedrijven focust zich voornamelijk op “techniek” terwijl de meeste calamiteiten begonnen in pijler 2. Het is onverantwoord om deze pijlers niet alle drie integraal aan te pakken. U zet toch ook niet alleen een slot op de voordeur en de achterdeur als u ook nog een zijdeur heeft?

Wat moet ik doen?
Lees voorgaande drie punten door en als u daadwerkelijk overtuigd bent dat de wereld en haar gevaren op dit moment zo in elkaar steekt neem dan direct actie. Het betekent dat u de drie pijlers integraal gaat aan pakken. Zoek een gecertificeerde partner die de expertise heeft op alle drie vakgebieden en maak met hen een integraal plan van aanpak. Realiseer dat de implementatie hiervan slechts de éérste stap zal zijn in een proces dat nooit zal eindigen. We zullen op het gebied van veiligheid continu alert en dynamisch moeten blijven bewaken en acteren. De cybercriminelen zullen dit tempo gaan bepalen. Voor meer inzicht hoe u dit moet organiseren, aan welke kaders u moet voldoen en hoe u uw organisatie integraal kunt beveiligen kunt u contact opnemen met de schrijvers van het boek. Zij beschikken over een gecertificeerde organisatie met een track record en expertise heeft op alle drie vakgebieden. Zij zullen deze kennis graag met u delen.

ransomware wat kan ik er zelf tegen doen?